...
Server zippy thời gian gần đây đang bị quá tải nên các bạn chờ load 1 lúc là nghe được nhé :)
Thành viên bình luận
Hãy đăng nhập để có thể bình luận !

- Bình luận bằng tài khoản Facebook
Đang tải bình luận facebook, vui lòng đợi chút ! Hãy bấm F5 để tải lại trang nếu đã đợi quá lâu !
Loading